Martin von Brömssen Timmerhus

Timmerhus

Martin von Brömssen Timmerhus nytimrar och renoverar timmerhus i Stockholmsområdet. Jag är timmerman utbildad i Dalarna som bygger och renoverar alla sorters timmerhus från traditionella torp till moderna sjöbodar.

Arbetet utförs efter gamla principer och till ett traditionellt utseende på hantverket. Alla synliga ytor bearbetas med handverktyg såsom olika yxor och bandkniv. Stockarna behåller på så sätt sina naturliga linjer vilket ger ett vackert liv åt väggen och ett trivsamt hus.

Jag har erforderliga byggförsäkringar och samarbetar med andra utbildade timmermän vid större projekt.