Martin von Brömssen Timmerhus

Renoveringar

Jag utför renoveringar av timmerhus som exempelvis byte av dåliga syllstockar, lagningar mitt i väggar och knutkedjor, höjer stugor som är för låga, bygger ny trossbotten, bygger nytt tak.

Har ni något problem är ni välkomna att höra av er.